0332 512 3553
iletisim@isiltisigorta.com
Işıltı Sigorta - Dask Ürünü

Eviniz İçin

Dask

Dask Ürününü 12 Sigorta şirketi Arasından En Uygun Fiyata Satın Almak İçin Sizi, Dalyan Mah. Atatürk Cad. Derebucaklılar İşhanı Kat:1 No:101 Adresimize Bekliyoruz.

0332 512 3553

Depremlerde oluşabilecek bina hasarlarınızı DASK güvence altına alıyor.

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Teminatın Kapsamı Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

    Depremin
    Deprem sonucu yangının
    Deprem sonucu infilakın
    Deprem sonucu tsunaminin
    Deprem sonucu yer kaymasının

sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller,ana duvarlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Teminat Dışında Kalan Haller

    Enkaz kaldırma masrafları,
    Kar kaybı,
    İş durması,
    Kira mahrumiyeti,
    Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları,
    Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
    Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
    Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
    Manevi tazminat talepleri
    Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
    Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Azami Teminat Limiti Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası'nda amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

Primleri Nasıl Hesaplarız?

Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için tıklayın.

Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:

    Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
    Binanın yapı tarzı,
    Meskenin brüt yüzölçümü.

Daha Detaylı Bilgi almak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu sayfasını "www.dask.gov.tr" adresinden inceleyebilirsiniz.

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır
Güvenlik Kodu
005

Depremlerde oluşabilecek bina hasarlarınızı DASK güvence altına alıyor.

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Teminatın Kapsamı Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

    Depremin
    Deprem sonucu yangının
    Deprem sonucu infilakın
    Deprem sonucu tsunaminin
    Deprem sonucu yer kaymasının

sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller,ana duvarlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Teminat Dışında Kalan Haller

    Enkaz kaldırma masrafları,
    Kar kaybı,
    İş durması,
    Kira mahrumiyeti,
    Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları,
    Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
    Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
    Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
    Manevi tazminat talepleri
    Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
    Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Azami Teminat Limiti Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası'nda amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

Primleri Nasıl Hesaplarız?

Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için tıklayın.

Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:

    Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
    Binanın yapı tarzı,
    Meskenin brüt yüzölçümü.

Daha Detaylı Bilgi almak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu sayfasını "www.dask.gov.tr" adresinden inceleyebilirsiniz.

BENZER ÜRÜNLER