Işıltı Sigorta - Zorunlu Deprem Sigortası Hasarlarında Yapılması Gerekenler

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde

Zorunlu Deprem Sigortası Hasarlarında Yapılması Gerekenler

Zorunlu Deprem Sigortası Hasarlarında Yapılması GerekenlerTarihçe

Evleri depremden hasar gören ve Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan sigortalıların, zararlarının en kısa zamanda giderilebilmesi için aşağıda belirtilen yerlerden birine başvurmaları gerekmektedir:
 

• DASK Çağrı Merkezi 
• DASK'ın İnternet sitesi 
• Zorunlu Deprem Sigortası poliçesini DASK adına düzenleyen sigorta şirketi ve acentesi.
 

Hasar tespit işlemleri, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlilerince yerine getirilmektedir. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de doğrudan DASK tarafından yapılmaktadır
 

Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır. Ancak sigorta tazminatı, hiç bir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. DASK, hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.
 

Mevcut uygulamada, doğrudan ya da yetkili sigorta şirketleri aracılığıyla alınan hasar ihbarları, DASK tarafından değerlendirilerek hasar dosyaları açılmakta ve hasar eksperleri görevlendirilmektedir. Hasar tespit işleminin kesinleşmesinden sonra, hazırlanan ibranameler hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine gönderilmekte ve tazminat ödemeleri, bu şubeler kanalıyla poliçe ve seri numaraları kontrol edilerek hak sahibine yapılmaktadır.
 

Tazminat ödemeleri, mümkün olan en kısa sürede ve ortalama olarak bir ay içinde yapılmakta olup hasar tespit işlemlerinin herhangi bir teknik nedenle uzaması durumunda ise hasar gören sigortalılara avans ödemesi yapılmaktadır.

DİĞER PROJELER