Işıltı Sigorta - Yangın Sigortası Hasarlarında Yapılması Gerekenler

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde

Yangın Sigortası Hasarlarında Yapılması Gerekenler

Yangın Sigortası Hasarlarında Yapılması GerekenlerTarihçe

HASAR İHBARI

Sigortalı değerlerde hasar meydana geldiği durumda, Sigortalı mahalde meydana gelen hasarın büyümesini veya ağırlaşmasını engellemek için sigortalı değilmişçesine tüm kurtarma ve koruma önlemlerinin alındıktan sonra, hadisenin en kısa zamanda şirketle telefon/faks ile irtibata geçip ihbarın yapılması gerekmektedir. İhbar yapılırken hasar tarihi, poliçe numarası ve hasarın meydana geliş şekli ve hasar miktarı hakkında şirkete bilgi verilmesi gerekmektedir.

Istenilen Evraklar;

• İtfaiye raporu (aslı),
• Karakol zaptı (onaylı)
• Hasarlı yerlerin resimleri,
• Savcılık takipsizlik kararı (yangın sirayet olmuşsa talep edilmez)
• Yangın çıkan yer konut ise tapu fotokopisi veya kira kontrat fotokopisi, hasar talepnamesi.
• Yangın çıkan işyeri ise tapu fotokopisi veya kira kontratı fotokopisi, vergi levhası,talep formu ve tüm resmi belge ve defterler.
• Eksper raporu
• Hasar öğrenildiği anda şirketin haberdar edilmesi lazımdır.
 

Not; Konut veya işyerinde tapularda haciz veya ipotek varsa belgelenmesi gerekir.

Fırtına Veya Deprem Hasarlarında;
 

• Meteoroloji (fırtına hasarlarında)
• Rasathane raporu (deprem hasarlarında)
• Hasarlı yerlerin resimleri
• Eksper raporu
• Hasar öğrenildiğinde şirketin haberdar edilmesi lazımdır.
 

Dahili Su Hasarlarinda;

• Hasarlı yerlerin resimleri,
• Talepname yazısı,
• Tapu ve kira kontratı,
• Eksper raporu,
• Hasar öğrenildiği anda şirketin haberdar edilmesi lazımdır.
 

Sel / Seylap Hasarlarında;

• Hasarlı yerlerin resimleri,
• Talepname yazısı,
• Tapu ve kira kontratı,
• Eksper raporu,
• Hasar öğrenildiği anda şirketin haberdar edilmesi lazımdır.

HASAR ÖDEME 

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından ve Eksper tarafından yapılan tespit sonucu düzenlenen rapor şirketimize ulamasından sonra yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu tazminat miktarı tespit edilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen tazminat miktarı sigortalıya veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş aracılığıyla ödenir.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

DİĞER PROJELER