Işıltı Sigorta - Yönetim Modelleri

Katılım Sigortacılığı

Yönetim Modelleri

Yönetim ModelleriTarihçe

Katılım sigortacılığına ilişkin yasal düzenlemeler kapsamında 3 tür model öngörülmektedir.

 

Bunlar, Vekalet Yönetim Modeli, Mudarebe Yönetim Modeli ve Vekalet/Mudarebe Karması olan Hibrit Model’dir.

 

Vekâlet Yönetim Modeli: Şirketin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında vekâlet ücreti aldığı şirket yönetim modelini,

 

Mudarebe Yönetim Modeli: Şirketin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında aldığı yönetim ücretinin, emek-sermaye ortaklığı çerçevesinde kâr paylaşımı esasına göre belirlendiği şirket yönetim modelini,

 

Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model: Şirketin, risk fonu yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekâlet ücreti aldığı, teknik karın tamamının katılımcılara dağıtıldığı fakat yatırım karının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden paylaşıldığı modeli,

 

İfade eder.

DİĞER PROJELER