Işıltı Sigorta - Kasko Sigortası Hasarlarında Yapılması Gerekenler

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde

Kasko Sigortası Hasarlarında Yapılması Gerekenler

Kasko Sigortası Hasarlarında Yapılması GerekenlerTarihçe

HASAR İHBARI

Sigortalı araçlarda hasar meydana geldiği durumda, meydana gelen hasarın büyümesini veya ağırlaşmasını engellemek için sigortalı değilmişçesine tüm kurtarma ve koruma önlemlerinin alındıktan sonra, hadisenin en kısa zamanda şirketle telefon/faks ile irtibata geçip ihbarın yapılması gerekmektedir. İhbar yapılırken hasar tarihi, poliçe numarası ve hasarın meydana geliş şekli ve hasar miktarı hakkında şirkete bilgi verilmesi gerekmektedir.

Maddi hasarlı trafik kazalarında sigortalılar poliçe ekinde verilen tutanakların doldurularak şirketimize gönderilmesi gerekmektedir. Eğer çift taraflı bir kaza meydana gelmiş ise tutanaklardaki bilgilerin eksiksiz doldurularak, hasarın oluş şeklinin ayrıntılı olarak yazılması ve sürücüler tarafından imzalanması gerekmektedir. Eğer mümkünse fotoğraf çekilmesi gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen durumlarda Hasar meydana geldiğinde Polis veya Jandarma tarafından tutanak düzenlenmesi zorunluluğu vardır.

• Meydana gelen kazada ölüm veya yaralanma varsa
• Kazaya karışan araçların sürücülerinden herhangi birinin ehliyetinin olmaması yâda yetersiz ehliyetinin olması.
• Kazaya karışan araçların sürücülerde yaş küçüklüğü olması durumunda
• Kazaya karışan araçların sürücülerinin herhangi birinin alkollü olması
• Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise 
• Kamu kurumlarına ait eşyalarda zarar meydana gelmesi halinde
• Trafik kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelmesi halinde
• Sigortalı aracın çalınması
• Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
 

GEREKLİ BELGELER

1. Kaza Zaptı(aslı veya onaylı sureti) veya yazılı beyan , 
2. Alkol muayene raporu(aslı veya onaylı sureti), 
3. Aracın hasarlı bölümünü gösteren fotoğraflar, 
4. Aracın Ruhsatnamesi, 
5. Aracı kullanan sürücünün ehliyeti, 
6. Gerekli görülür ise, prim ödeme makbuzu,
 

PERT – TOTAL HASARLARDA İSTENİLEN EVRAKLAR

Pert – Total hasar anında; kısmi hasarlarda istenilen evraklara ek olarak ; 

•  Ruhsat aslı,
•  Vergi borcu yoktur yazısı,
•  Aracın ön ve arka plakaları,
•  Aracın dosyası ( aracın ilk alış faturası, ödenen pul ve makbuzları vb. )
•  Aracın asıl ve yedek anahtarları
•  Araç üzerindeki rehinin kaldırıldığına dair yazı, 
•  Kasko poliçesi aslı.

Sigortalı bu evrakları Bereket Sigorta’nın anlaşmalı Trafik Müşavirliğine teslim edip, trafikten çekme belgeli veya hurda belgeli ruhsat çıkartıldıktan sonra aracın hasar ödemesi yapılır.
 

ÇALINMA HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

1. Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı), 
2. Aracın bulunamadığına dair karakol ve Oto Hırsızlık Bürosu yazıları, 
3. Trafikten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli ruhsatname aslı, 
4. Başvuru dilekçesi (sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek), 
5. Prim makbuzu veya banka dekontları, 
6. Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları, 
7. Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi, 
8. Örneğe uygun düzenlenmiş vekâlet (işlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir).
 

TAZMİNATIN HESAPLANMASI

Tam Hasar (Pertotal)

Onarım masrafları sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmez bir hale gelirse taşıt tam hasara uğramış sayılır.
Aracın tam zıyaa uğraması halinde sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir.

Çalınma

Çalınmış olan aracın 30 gün sonunda bulunmaması halinde, ilgili makamlardan alınacak belgeler sonucu (yukarıda belirtilen) sigortalı aracın çalınma tarihindeki piyasa rayici sigorta bedelini geçmemek üzere sigortalıya ödenir.
 

ANLAŞMALI OTO SERVİS İSTASYONLARI (AS)

Kasko sigortası sahibi müşterilerimize daha kaliteli ve hızlı bir hizmet sunmak amacıyla şirketimiz ile yetkili veya özel oto servisleri arasında bir onarım+hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

Bu sistemde, kasko sigortalı aracın hasarlanması durumunda, araç sahibi aracını anlaşmalı bulunduğumuz yetkili veya özel servise götürmektedir. Aracını teslim ederken poliçe fotokopisi de dahil olmak üzere kasko hasarları bölümünde belirtilen belgeleri anlaşmalı oto servisine ulaştırmaktadır. Anlaşmalı oto servisimiz sigortalıdan temin edilen belgeler ile şirketimize hasar ihbarında bulunarak aracın onarım işlemlerine başlamaktadır. Aracın onarımı bittikten sonra şirketimiz tarafından gönderilen teslim yazısına istinaden sigortalılarımızdan hiçbir ücret alınmadan aracı hasarsız olarak teslim edilmektedir.

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından ve Eksper tarafından yapılan tespit sonucu düzenlenen rapor şirketimize ulamasından sonra yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu tazminat miktarı tespit edilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen tazminat miktarı sigortalıya veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş. aracılığıyla ödenir.

3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

DİĞER PROJELER