Işıltı Sigorta - Genel İlkeler

Katılım Sigortacılığı

Genel İlkeler

Genel İlkelerTarihçe

Katılım sigortacılığı sisteminde, üyeler arasındaki ilişki çıkar çatışması zemininde kâr amaçlı olmayıp yardımlaşma ve dayanışmaya, sigorta şirketi ile üyeler arasındaki ilişki ise vekâlet yahut ortaklığa dayanır. Sistemin işleyişinde İslam’ın konuya ilişkin ilkelerine uyumda azami özen gösterilmesi temel kuraldır. Bu sebeple katılım sigortacılığı “İslamî Sigorta”, “Faizsiz Sigorta” veya “Tekâfül Sigortası” olarak da ifade edilir. Katılım sigortası; içlerinden bir veya birkaçının maruz kalacağı olası felaketin zararını telafi etmek üzere çok sayıda kişinin birleşerek oluşturdukları bir dayanışma ve yardımlaşma organizasyonudur. Bu sistem sorumluluk paylaşımı esasıyla riskin belirli gruplar arasında dağıtılması mantığına dayanır.

Katılım Sigortacılığı Sistemi’nin temel ilkeleri şu şekilde sıralanabilir;

-        Organizasyonun yardımlaşma ve dayanışma amaç ve temelinde oluşturulması,

-        Bütün sermaye ve primlerin faizsiz finans ilkelerine uygun alanlarda değerlendirilmesi,

-        Sigorta ile tazmin güvencesi verilen konularda meşruluk ve ahlakîlik kriterlerine uygunluk noktasında dikkat edilip seçici davranılması,

-        Öz sermaye ile sigorta primleri havuzunun birbirlerinden bağımsız olarak tutulup her havuzun gelir ve gideri kendine ait olacak şekilde işletilmesi,

-        Dönem sonunda prim havuzunda bakiye kalması durumunda gerekli yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalanın prim sahiplerine payları oranında iade edilmesi.

DİĞER PROJELER