Işıltı Sigorta - Geleneksel Sigorta Farkları

Katılım Sigortacılığı

Geleneksel Sigorta Farkları

Geleneksel Sigorta FarklarıTarihçe

Katılım sigortacılığı, yardımlaşma ve dayanışma temelli olarak kurulan dünyada yaygın olarak “İslami Sigorta” veya “Tekâfül Sigortası” şeklinde adlandırılan sigortacılığın ülkemizde tercih edilen ismi ve uygulanan şeklidir. Katılım sigortacılığı kuruluş felsefesi ve çalışma sistemi açısından geleneksel sigorta uygulamasından bazı yönlerden ayrılır. Geleneksel sigortacılık tamamen ticari temelli ve dolayısıyla azami kâr sağlama hedefli olup şirket tarafından üyelerden toplanan primler nihai anlamda şirkete gelir olarak yazılmaktadır. Bu sistemde İslam’ın ilke ve değerlerine uygun olup olmadığına bakılmaksızın hukukça yasaklanmayan her türlü değer ve varlık sigortaya konu edilebilmektedir. Müşterilerden gelen primlerden oluşan fonların değerlendirilmesinde İslami ilkelere bağlı kalma hassasiyeti genelde gözetilmemekte, önemli kısmı faizli enstrümanlarda değerlendirilmektedir. Sigorta şirketi, sigorta ettirilen varlık ya da konunun riske maruz kalıp zarar görmesi yahut helak olması durumunda, tahsil edilen primle ortaya çıkan hasarın azlığı ya da çokluğuna bakılmaksızın, bu zararı tazminle yükümlü tutulmaktadır. Bütün bunlar katılım sigortacılığının temel ilkeleriyle çelişmektedir.

DİĞER PROJELER